20/10/2016 - 20:35

Hội nhập thời “số hóa”

Số hóa dữ liệu là hình thức chuyển đổi các dữ liệu truyền thống thành dữ liệu số mà máy tính có thể hiểu được. Trong ngành thư viện, số hóa sách, tài liệu không chỉ giúp lưu trữ tài liệu mà còn tiện ích trong phục vụ bạn đọc.

Bài, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết