22/12/2012 - 17:01

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

* Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

(CT)- Ngày 22-12-2012, Ban Thi đua- Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác TĐ-KT năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương chủ trì hội nghị. Tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT thành phố; các đồng chí Thường trực Ban TĐ-KT thành phố và Hội đồng TĐ-KT các quận, huyện… tham dự hội nghị.

Theo đánh giá của Ban TĐ-KT Trung ương, năm 2012, công tác thi đua có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng để phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, bước đầu tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Năm 2012 cũng là năm toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng khen thưởng theo hướng chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời; tăng cường khen thưởng người trực tiếp lao động và khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nổi bật nhất là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, cả nước có trên 70% tổng số xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, khoảng 57% số xã tiến hành lập đề án xây dựng nông thôn mới; một số xã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó có xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đạt 18/19 tiêu chí. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện phong trào vẫn còn một số hạn chế, như: công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thật sự sâu rộng và hiệu quả; sự phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương ở một số mặt còn chưa chặt chẽ; thiếu chủ động trong công tác tham mưu các cơ chế chính sách…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những điểm mới, nổi bật trong phong trào thi đua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó tạo tiền đề phát triển thực hiện tốt công tác TĐ-KT trong năm 2013. Đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị: thời gian tới, các bộ, ban, ngành và các địa phương cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo phong trào thi đua là: "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm". Trong đó, tập trung tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐ-KT; phải lựa chọn, phát động phong trào thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giúp các đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác TĐ-KT cũng như kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến...

PHƯƠNG LAM

Chia sẻ bài viết