27/09/2016 - 21:31

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị

(CT)- Ngày 27-9-2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị 9 tháng đầu năm 2016 và chuyển giao "Bộ giáo án điện tử".

Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tài liệu,  “Bộ giáo án điện tử” cho Ban Tuyên giáo các quận, huyện. 

9 tháng qua, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện và Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đề ra; trong đó, mở được 304 lớp với hơn 28 ngàn học viên tham dự…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tặng tài liệu, đĩa "Bộ giáo án điện tử" cho Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện và Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Thành ủy dùng làm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy lý luận chính trị.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết