05/09/2012 - 22:05

Hội đồng Lý luận Trung ương họp kỳ thứ 5

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 5 và 6-9. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Hội nghị Trung ương 6 sẽ tiến hành họp về 3 vấn đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện chức năng tư vấn cho Bộ Chính trị, góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), tại Kỳ họp này, các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận các dự thảo báo cáo tư vấn về: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; Phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Một số lý luận và thực tiễn tham khảo cho việc nghiên cứu, lựa chọn quyết sách mới về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Kỳ họp này, Hội đồng thảo luận về những vấn đề quan trọng. Thường trực Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo trên, kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết