25/12/2018 - 18:56

Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 

Năm 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, Cần Thơ đã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2018, góp phần tạo chuyển biến tích cực vùng nông thôn...

Rộn ràng xã nông thôn mới

Năm 2018, TP Cần Thơ đề ra kế hoạch có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh); Thới Hưng và Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ); Tân Thạnh, Trường Xuân B và Thới Tân (huyện Thới Lai). Trong đó có 5 xã trong kế hoạch thực hiện năm 2018 và 1 xã phấn đấu đạt chuẩn là Thới Tân; các xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí NTM trở lên. Tuy nhiên vào thời điểm đầu năm 2018, trừ Thạnh Mỹ, 5 xã còn lại đều chỉ đạt từ 14-15 tiêu chí so với Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, các địa phương đã có giải pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện những nội dung trọng điểm. Đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể. Các xã đăng ký đạt chuẩn đã chủ động đánh giá hiện trạng các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay, 6 xã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Và điều đáng ghi nhận, đó là đa phần các xã về đích NTM năm 2018 đều sớm hơn lộ trình từ 1-2 năm.

Xã Tân Thạnh ra quân dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Trước đây, xã Đông Hiệp chỉ có một tuyến đường độc đạo về xã là tỉnh lộ 922. Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đông Hiệp có nhiều đột phá giúp thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống người dân. Ông Lâm Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Nhờ xây dựng NTM, nông nghiệp phát triển ổn định, dần hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn tăng hằng năm. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Công cuộc xây dựng NTM đã thổi luồng sinh khí mới cho xã Thới Hưng. Nhiều công trình giao thông được mở rộng, nâng cấp in đậm dấu ấn của cộng đồng khi người dân sẵn sàng chung sức cùng địa phương, góp tiền của, công sức. Chú Nguyễn Văn Hưng, ở ấp 6, xã Thới Hưng, phấn khởi cho biết: “Xây dựng NTM, người dân chính là người được thụ hưởng thành quả nên bà con rất ủng hộ. Xã đầu tư tuyến đường mới, người dân tình nguyện hiến đất, góp công góp sức, rồi làm cỏ, trồng hoa cho đường thêm đẹp”…

Mặc dù thuộc chỉ tiêu phấn đấu, nhưng xã Thới Tân đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra. Ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Thới Tân, huyện Thới Lai, chia sẻ: Xây dựng NTM thành công trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân xác định họ là chủ thể của xây dựng NTM. Đồng thời, cần xác định những công trình, công việc bức xúc của người dân và tập trung thực hiện tốt. Chính nhờ nội bộ đoàn kết, phát huy dân chủ cùng sự ủng hộ của người dân, nên công tác xây dựng NTM của xã đạt kết quả như hôm nay…

Chinh phục mục tiêu mới

Đến nay, TP Cần Thơ có 33/36 xã đạt chuẩn NTM và 1 huyện NTM Phong Điền. Huyện Vĩnh Thạnh hiện đang hoàn tất hồ sơ chờ Trung ương xem xét, công nhận huyện NTM. 3 xã còn lại, gồm: Xuân Thắng (huyện Thới Lai); Thạnh Phú và Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2019. Đây là nền tảng để năm 2020, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ tiến đến được công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Các xã đã đạt chuẩn NTM tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao.

Để hoàn thành 19 tiêu chí NTM, ông Nguyễn Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, cho biết: Do nguồn lực đầu tư còn hạn chế gây khó khăn trong quá trình thực hiện, xã Xuân Thắng đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí cần nguồn vốn lớn như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư. Về phía địa phương thực hiện nâng chất các tiêu chí như: cảnh quan môi trường, tổ chức phát triển sản xuất…

Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Năm 2019, huyện quan tâm đầu tư xây dựng hoàn thành NTM các xã còn lại là Thới Xuân và Thạnh Phú. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các xã nâng chất các tiêu chí đã đạt nhằm giữ vững danh hiệu NTM và tiến đến xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Năm 2019, thành phố đề ra mục tiêu 36/36 xã xây dựng hoàn thành và đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, thành phố cũng xác định: Ban Chỉ đạo các cấp phải xác định rõ, việc thực hiện không thể chạy theo thành tích mà phải mang tính thực chất, mục tiêu lớn nhất là làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân. Chính vì vậy, các cấp, các ngành phải chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện những nội dung còn vướng mắc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch.

Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Điều phối NTM TP Cần Thơ, cho rằng: Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cả chiều rộng và chiều sâu đến hộ dân trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào khuyến khích người dân trồng cây xanh, hoa kiểng, tạo cảnh quan trên các tuyến đường giao thông và tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, tạo nguồn lực thực hiện chương trình.

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết