04/04/2011 - 09:26

Hóa đơn in theo hướng dẫn thông tư 120/2002/tt-btc tiếp tục được sử dụng

(CT)- Cục Thuế TP Cần Thơ vừa có công văn gởi đến các đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn in theo Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 (Thông tư 120) còn tồn tại sau ngày 31-3-2011.

Theo công văn, những hóa đơn tự in (đặt in) theo Thông tư 120 trước đây còn tồn sau ngày 31-3-2011, nếu doanh nghiệp có yêu cầu tiếp tục sử dụng chỉ cần lấy một hóa đơn để làm mẫu đăng ký tiếp tục sử dụng theo Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 đang có hiệu lực. Hóa đơn mẫu này, doanh nghiệp chỉ cần gạch bỏ phần số hóa đơn, sau đó khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quí thì được kê khai vào cột xóa bỏ. Tuy nhiên, các hóa đơn này phải được Cục Thuế rà soát trước khi cho tái sử dụng.

KH.N

Chia sẻ bài viết