29/01/2023 - 07:39

Hoa cải lên ngồng đợi xuân 

Từ Dạ Linh

Bây giờ ở phía bờ sông

Bao nhiêu hoa cải lên ngồng vàng tươi

Xôn xao là tiếng em cười

Mùa khoe áo mới

Ngang trời én chao.

 

Bây giờ đã thắm hoa đào

Hoa mai ươm nụ

Gửi chào mùa Xuân.

Ai đi xa

Ai về gần

Làng quê rộn rịp bước chân bao người.

 

Này em

Hãy nhoẻn miệng cười

Hương hoa ngày mới dâng đời nguồn vui.

Mùa này hoa cải vàng tươi

Vàng ươm hoa nắng giữa trời đất quê.

 

Chia sẻ bài viết