22/07/2021 - 08:07

Hỗ trợ xã, phường xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố vừa ký kết kế hoạch thực hiện mô hình “Hỗ trợ xã, phường xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới (BÐG) giai đoạn 2021-2025”. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các Quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc BÐG; đẩy mạnh truyền thông BÐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thu hẹp khoảng cách giới; tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội LHPN phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt ra mắt mô hình dân vận khéo lồng ghép tuyên truyền mô hình “Hỗ trợ xã, phường xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại địa phương. Ảnh: CTV

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả. Ðến nay, 9 xã, phường thực hiện mô hình đã lồng ghép, đưa nội dung của Luật BÐG vào Quy ước, đúng nguyên tắc; tất cả các ấp, khu vực, tổ dân phố triển khai xây dựng và thực hiện khá hiệu quả. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, từng bước giải quyết vấn đề bất BÐG cũng như phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở địa phương. Hằng năm, công tác rà soát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy ước theo quy định của pháp luật được địa phương triển khai nghiêm túc nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về BÐG, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình… góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục trẻ em phát triển tốt, xây dựng một cộng đồng dân cư gắn kết, an toàn, an ninh, trật tự, phát triển kinh tế địa phương.

Hiệu quả rõ nét ở các xã, phường có triển khai mô hình là nhiều ban nhân dân ấp, khu vực đã tiến hành các cuộc họp lấy ý kiến, ghi nhận, soạn thảo, chỉnh lý hoàn thiện các Quy ước sửa đổi, phổ biến, niêm yết công khai và thực hiện. Ðồng thời, tổ chức rà soát các Quy ước của cộng đồng, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu cản trở thực hiện mục tiêu BÐG, sửa đổi lại các Quy ước nhằm đảm bảo nguyên tắc BÐG. Cụ thể, các xã, phường nắm tổng số trẻ trên địa bàn để huy động trẻ ra lớp đầy đủ; thường xuyên vận động các gia đình thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền vận động không lựa chọn giới tính thai nhi… Trong 5 năm, các xã, phường triển khai mô hình đã tổ chức gần 1.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 35.500 lượt người tham dự.

Là 1 trong 9 địa phương trong thành phố triển khai mô hình “Hỗ trợ xã, phường xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc BÐG giai đoạn 2016-2020”, mô hình ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, hoạt động khá đều tay, mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Văn Phước, công chức Văn hóa - Xã hội phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cho biết: “Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Sở LÐ-TB&XH thành phố, hằng năm, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình; trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức được thực hiện đồng bộ, thường xuyên trên Ðài Truyền thanh phường với những nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của phường, từng nhóm đối tượng…”.

Tương tự, tại các địa phương khác cũng tuyên truyền với hình thức đơn giản, dễ hiểu và gần gũi với điều kiện sinh hoạt, tập tục ở địa phương, như: cấp phát tài liệu, tờ rơi, sản phẩm truyền thông trên báo, đài, bản tin đời sống văn hóa, pa-nô, áp-phích; lồng ghép nói chuyện chuyên đề về BÐG, phòng, chống bạo lực gia đình nhân các buổi sinh hoạt định kỳ ở địa phương. Nhiều nội dung BÐG đưa vào quy ước xây dựng ấp, khu vực, tổ dân phố văn hóa phù hợp đã có những tác động tích cực, từng bước đưa Luật BÐG vào đời sống của người dân; các vấn đề về hôn nhân và gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, các vấn đề xã hội khác phát sinh tại các địa bàn dân cư... được ngăn chặn, giảm thiểu.

Theo kế hoạch phối hợp, mô hình “Hỗ trợ xã, phường xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc BÐG giai đoạn 2021-2025” tiếp tục được duy trì, triển khai tại 9 xã, phường thuộc 9 quận, huyện trên địa bàn, gồm: phường Tân An (quận Ninh Kiều), phường Bình Thủy (quận Bình Thủy), phường Hưng Phú (quận Cái Răng), phường Trường Lạc (quận Ô Môn), phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt), xã Ðông Thuận (huyện Thới Lai), xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh), xã Trung Hưng (huyện Cờ Ðỏ) và xã Trường Long (huyện Phong Ðiền).

Ðể mô hình thực hiện hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung tổ chức hoạt các hoạt động truyền thông, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm, lồng ghép tại các hội thảo, họp mặt; phát hành các sản phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập huấn nâng cao kiến thức về BÐG, Luật BÐG, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược quốc gia về BÐG giai đoạn 2021-2030; các quy ước đối với việc xây dựng gia đình văn hóa thực hiện BÐG… Ðồng thời, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng các quy ước của cộng đồng, từng bước xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu cản trở thực hiện mục tiêu BÐG…

QUỲNH LAM 

Chia sẻ bài viết