04/04/2024 - 08:31

Hỗ trợ kỹ năng thành công cho học sinh, sinh viên tại TP Cần Thơ 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt Dự án “Kỹ năng thành công với học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2024-2025” (Dự án), do Tổ chức Save the Children International (SCI) tài trợ.

HSSV Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tìm hiểu thông tin việc làm sau tốt nghiệp.

Theo đó, Dự án góp phần tiếp cận và hỗ trợ thanh niên, HSSV tại các cơ sở GDNN nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng mềm (kỹ năng thích ứng nghề nghiệp, kỹ năng xanh), giúp HSSV theo đuổi thành công, tiếp cận những cơ hội sinh kế mới, trau dồi về kiến thức, thái độ; từ đó, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp khoảng 8.000 HSSV tại các cơ sở GDNN hoàn thành 2 khóa học kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xanh; ít nhất 15.000 HSSV tham dự vào các sự kiện kết nối việc làm, thực tập, đối thoại với doanh nghiệp; ít nhất 45 giáo viên nòng cốt được tham dự tập huấn nâng cao năng lực và 75 giáo viên được tham gia tập huấn mở rộng, 360 cán bộ giáo viên và cán bộ GDNN khác được chia sẻ tài liệu nội dung đào tạo kỹ năng; ít nhất 2.500 phụ huynh và 200 cán bộ doanh nghiệp được cung cấp thông tin. Đồng thời, cũng sẽ thành lập được 2 câu lạc bộ và thực hiện được 3 sáng kiến về hành động vì môi trường.

Tổng vốn của Dự án là 193.147 USD (hơn 4,5 tỉ đồng); đơn vị thực hiện là Trung tâm Công tác Xã hội TP Cần Thơ; thời gian thực hiện từ tháng 2-2024 đến tháng 11-2025.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết