22/03/2020 - 17:56

Hỗ trợ hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp trước dịch COVID-19 

(CT)- Theo Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành các văn bản đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cùng đó, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, thiệt hại sản xuất, kinh doanh của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác để báo cáo kịp thời cho địa phương và Trung ương.

Phần lớn, các HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lúa, gạo hoạt động ổn định, làm ăn có hiệu quả. Trong ảnh: Thu hoạch lúa vụ đông xuân 2019-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Theo đó, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu nông sản; tìm kiếm và phối hợp với các doanh nghiệp chế biến nông sản, xúc tiến đầu tư chuỗi giá trị nông sản chủ lực tại một số vùng trồng thanh long, chăn nuôi heo…; chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thực hiện cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ cho các HTX. Song song đó, yêu cầu các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và huy động nguồn lực của các thành viên để ứng phó trước tác động của dịch COVID-19.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX do dịch COVID-19, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cập nhật, dự báo, công bố kịp thời và đầy đủ diễn biến dịch bệnh trong nước và ngoài nước, nhất là các nước có quan hệ thương mại lớn với Việt Nam. Từ đó, giúp các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hạn chế thiệt hại; đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh... 

        Tin, ảnh: M.HOA

 

Chia sẻ bài viết