27/02/2024 - 09:56

Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, cải thiện điều kiện sống 

(CT) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ năm 2024, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách để nâng tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện điều kiện sống; hỗ trợ hộ nghèo có đất được xây dựng nhà ở, sử dụng điện sinh hoạt, nguồn nước sạch và hố xí tự hoại theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HÐND của HÐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025. Ðến cuối năm 2024, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15% (giảm 0,06%), giảm ít nhất 219 hộ nghèo so với đầu năm.

Hộ dân xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai vay vốn ưu đãi trồng sầu riêng, tăng thu nhập.

Thành phố phấn đấu duy trì và nhân rộng 31 mô hình sinh kế, giảm nghèo; hỗ trợ 80% người có khả năng lao động, nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu được kết nối, tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, tìm việc làm; 200 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo kết nối việc làm thành công, đào tạo kỹ năng nghề phù hợp. Ðồng thời, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; 95% trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học đúng độ tuổi; 500 hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định; 100% hộ nghèo sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, lưới điện quốc gia và trên 95% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet…

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết