11/04/2009 - 09:55

Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay để phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo

Ngày 9-4-2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành -Thông tư 06/2009/TT-NHNN, quy định chi tiết về việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo đã được quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối với hộ nghèo đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại các địa bàn thị xã, thị trấn của 61 huyện nghèo, khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước để trồng rừng sản xuất thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 % lãi suất tiền vay. Ngoài ra, các hộ nghèo trên địa bàn 61 huyện nghèo còn được hưởng ưu đãi khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội như: được vay ưu đãi tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc (trâu, bò,dê) hoặc giống gia cầm chăn nuôi tập trung hoặc giống thủy sản. Các hộ nghèo không có điều kiện chăn nuôi mà có nhu cầu phát triển ngành nghề tiểu thủ công cũng được vay ưu đãi 1 lần với số tiền tối đa là 5 triệu đồng/hộ, lãi suất 0% trong thời hạn 2 năm.

Đối với đối tượng khách hàng là hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo khi vay vốn tại các NHTM để phát triển nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 % lãi suất tiền vay. Các cơ sở chế biến nông-lâm-thủy sản thuốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo cũng được hỗ trợ lãi suất tiền vay như vậy tại các NHTM nhà nước.

Các tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các huyện nghèo gồm có: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương, Ngân hàng Chính sách Xã hội, với mức lãi suất thấp nhất được áp dụng cho các khoản vay trong cùng kỳ tại các ngân hàng này. Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của khách hàng vay, của NHTM nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi lãi suất trên địa bàn 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết