02/03/2018 - 22:26

Hai tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỉ USD

(CT)- Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2-2018 ước tính đạt 13,40 tỉ USD, giảm 33,7% so với tháng trước (tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước). Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước như: Gạo, hàng dệt may và phương tiện vận tải, phụ tùng cùng giảm, điện thoại và linh kiện giảm, điện tử, máy tính và linh kiện giảm, thủy sản, xăng dầu... Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 33,62 tỉ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,66 tỉ USD, tăng 25,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỉ USD, tăng 21,8%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,2 tỉ USD, tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với 6 tỉ USD, tăng 14%; tiếp đến là EU đạt 5,8 tỉ USD, tăng 15%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính đạt 12,50 tỉ USD, giảm 37,6% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỉ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 13,34 tỉ USD, tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỉ USD, tăng 14,5%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỉ USD, tăng 32,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4,9 tỉ USD, tăng 6,2%; điện thoại và linh kiện đạt 2,3 tỉ USD, tăng 29,9%; vải đạt 1,7 tỉ USD, tăng 29,3%; xăng dầu đạt 1,4 tỉ USD, tăng 50,8%; chất dẻo đạt 1,2 tỉ USD, tăng 14,1%. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,4 tỉ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 7 tỉ USD, tăng 18,7%; ASEAN đạt 4,4 tỉ USD, tăng 13,2%.

Hai tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 1,08 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,68 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,76 tỉ USD.

A.K

Chia sẻ bài viết