16/01/2013 - 21:56

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng:

Gỡ khó cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

(CT)- Ngày 16-1, Bộ Xây dựng (XD) tổ chức Hội nghị trực tuyến về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành xây dựng" với sự tham gia của các bộ, ngành hữu quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ XD Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị.

Năm 2012, ngành XD đã từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cả nước. Trong đó nhiều chi tiêu ngành đạt kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: Giá trị sản xuất XD toàn ngành (theo giá hiện hành): đạt khoảng 720.170 tỉ đồng, tăng 9,6% so với năm 2011 (trong đó khu vực nhà nước đạt 112.918 tỉ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 583.136 tỉ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24.116 tỉ đồng); diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 19,1m2 sàn/người (năm 2011 đạt 18,3m2 sàn/người); tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 75 triệu m2 (trong đó: tại đô thị khoảng 35 triệu m2, tại nông thôn khoảng 40 triệu m2); diện tích nhà ở xã hội đạt khoảng 2,5 triệu m2; hỗ trợ khoảng 68.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 (quy hoạch phân khu) so với diện tích đất xây dựng đô thị trung bình đạt 55%; tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch chung 68%... Bên cạnh đó, giá trị sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp thuộc Bộ ước đạt trên 158.338 tỉ đồng, đạt 98,2% so với kế hoạch và 94% so với năm 2011.Tổng tiêu thụ sản phẩm xi măng toàn ngành đạt 53,6 triệu tấn...

Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số mặt hạn chế như: Chất lượng một số công trình còn thấp, hiệu quả đầu tư của một số dự án không bảo đảm, chưa tương xứng với chi phí đầu tư thực hiện dự án; phân cấp quản lý đầu tư XD chưa gắn với các giải pháp quản lý đồng bộ; vẫn còn xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí tại một số công trình, dự án. Công tác lập quy hoạch còn chậm và chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, đặc biệt là đối với quy hoạch phân khu (tỷ lệ chỉ đạt khoảng 55%); việc phát triển nhà ở chưa quan tâm đúng mức đến nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ XD Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Năm 2013, ngành XD phải chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng nhất là đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch; tập trung giải quyết tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản, xử lý đất dự án bị bỏ hoang, điều chỉnh cơ cấu thị trường, cân đối cung cầu; đặc biệt đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tái cấu trúc các doanh nghiệp ngành XD. Ngoài ra, Bộ XD phối hợp với các bộ, ngành hữu quan và các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để cho người thu nhập thấp mua, thuê hoặc thuê mua; khuyến khích phát triển nhà ở theo dự án, nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đô thị...

THU HOÀI

Chia sẻ bài viết