02/11/2009 - 08:14

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước

Ngày 1-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương. Đến dự lễ có: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các, bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương các thế hệ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương về những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua và trao tặng Ban Đối ngoại Trung ương bức trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vì sự nghiệp Đối ngoại của Đảng”.

Tổng Bí thư khẳng định: Hoạt động đối ngoại là lĩnh vực công tác hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, tích cực chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, tranh giành tài nguyên, nạn khủng bố có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác buộc các quốc gia phải có chính sách đối phó và phối hợp hành động. Để đảm bảo phát huy cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác đối ngoại trong thời gian tới vẫn là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm: Một là, chủ động và phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan liên quan để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổng kết, nghiên cứu, đánh giá sát và đúng tình hình, dự báo kịp thời về xu hướng phát triển của tình hình thế giới, khu vực, tình hình các đảng chính trị để kịp thời có những tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta trong từng giai đoạn, với từng đối tác, đối tượng cụ thể; xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất xảy ra. Hai là, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao với các đảng, các nước; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động đối ngoại của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ba là, phát huy hơn nữa vai trò của Ban Đối ngoại Trung ương trong việc chỉ đạo và hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân; chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Với những thành tích đã đạt được, Ban Đối ngoại Trung ương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng (2003) và được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Ít-xa-la hạng nhất (2003); 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 16 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; 21 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì; 44 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động...

THÁI HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết