22/06/2021 - 14:25

Giữ ổn định học phí năm học 2021-2022 ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022.

Một buổi học của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Một buổi học của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 1754/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về việc hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố và cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo Công văn 1754 của Bộ LĐ-TB&XH, nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và trong khi chờ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021; đồng thời tiếp tục thực hiện miễn học phí cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp và thực hiện công khai học phí theo quy định.

Tin, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết