15/04/2012 - 09:37

Giới thiệu chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2013

(CT)- Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia (AEI), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, vừa thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2013, sẽ nhận hồ sơ từ tháng 4 đến 30-6-2012.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp công dân các nước, trong đó có Việt Nam, có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia. Chương trình học bổng gồm: học bổng Endeavour bậc sau đại học, học bổng Endeavour dành cho đào tạo nghề, học bổng Endeavour nghiên cứu ngắn hạn, học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý.

Đặc điểm của học bổng Endeavour: không hạn chế độ tuổi; dành cho các ngành nghề, lĩnh vực; nộp hồ sơ trực tuyến; có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia. Chi tiết xem thêm trên website: www.ctu.edu.vn.

B.Ng

Chia sẻ bài viết