08/04/2014 - 21:13

HĐND QUẬN Ô MÔN

Giám sát thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2012 - 2015

(CT)- Thường trực HĐND quận Ô Môn vừa giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" (gọi tắt là Đề án 704), giai đoạn 2010-2015 tại phường Thới Long, phường Long Hưng, phường Trường Lạc và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 704 của quận. Qua giám sát, Thường trực HĐND quận nhận thấy Ban Chỉ đạo của quận và các phường xác định được mục tiêu, nhiệm vụ trong việc thực hiện Đề án. Thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc". Để đạt được mục tiêu Đề án, trong năm 2014 và 2015, Thường trực HĐND quận đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án 704 của quận, các phường tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông đến các chi, tổ, hội ở khu vực; phát hành tài liệu tuyên truyền về nuôi dạy con theo khoa học phù hợp với các đối tượng phụ nữ, đặc biệt chú ý đến đối tượng phụ nữ dân tộc…

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết