26/01/2014 - 14:41

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố

Giám sát nhiều vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa-xã hội

(CT)- Ngày 25-1-2014, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố tổ chức tổng kết hoạt động năm và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Năm 2013, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố tổ chức thực hiện 13 cuộc giám sát, khảo sát. Trong đó, tập trung giám sát các nội dung về tình hình thực hiện một số chính sách cho đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non trong hệ thống cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập và thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn thành phố; tình hình thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 trên địa bàn thành phố; tình hình đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và nạn bạo lực học đường, chất lượng dạy học trong các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố; tình hình đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình ở tuyến y tế cơ sở trên địa bàn thành phố...

 Năm 2014, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố tập trung giám sát các nội dung về tính hiệu quả ứng dụng thực tế trên các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố; hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố cũng giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; việc thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố…

Thanh Thư

 

Chia sẻ bài viết