22/04/2014 - 22:01

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND QUẬN BÌNH THỦY:

Giám sát kết quả xây dựng phường Trà An đạt chuẩn văn hóa

(CT)- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Bình Thủy vừa tổ chức giám sát kết quả xây dựng phường Trà An đạt chuẩn phường văn hóa.

Năm 2013, Đảng ủy, UBND phường Trà An tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phường ra sức vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn phường tích cực góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường văn hóa. Trong đó, Đảng bộ phường Trà An đều đạt và vượt các tiêu chí phường “3 không”; 5 năm liền Đảng bộ phường Trà An được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; 100% khu vực đạt danh hiệu “Khu vực văn hóa”; 95,2% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 100% các cơ quan, trường học, đều đạt danh hiệu có đời sống văn hóa tốt, trường học và chợ đạt chuẩn văn minh; 100% các tuyến đường bê tông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại; 100% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở đều được đến trường, địa phương được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở... Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Trà An còn gặp một số hạn chế trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa, như: chưa thực hiện đồng bộ công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp; chưa giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm mua bán lấn chiếm lòng đường;…

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Bình Thủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác xây dựng phường Trà An đạt chuẩn văn hóa, đồng thời Đoàn giám sát cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của phường Trà An và hứa sẽ chuyển đến UBND quận, các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

T.THƯ

Chia sẻ bài viết