01/05/2023 - 22:36

Giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” từ ngày 1-6

(CT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ internet. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2023.

Theo đó, giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”. Cụ thể, giảm 50% lệ phí từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng đối với tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự; tên miền cấp 2 khác; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn. Ðối với lệ phí đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính giảm từ 120.000 đồng xuống còn 50.000 đồng...

Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Trung ương. Ðồng thời được trích 85% số tiền phí thu được để chi cho việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì phát triển hoạt động tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP của Việt Nam, duy trì hệ thống kỹ thuật và việc thu phí theo quy định tại Ðiều 5 Nghị định số 120/2016/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

PV

Chia sẻ bài viết