06/06/2018 - 08:37

Giai đoạn 2018-2021, Cà Mau tinh giản 1.843 biên chế

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 Thường trực HĐND tỉnh diễn ra vào sáng 5/6, về tình hình tinh giản biên chế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018-2021, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Lê Minh Ý thông tin, hằng năm, tỉnh phải đảm bảo tinh giản 641 biên chế. Đến năm 2021, biên chế viên chức tỉnh Cà Mau đảm bảo số lượng theo phân khai của Bộ Nội vụ là 20.234 người.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải yêu cầu, các đơn vị, sở, ngành thực hiện nghiêm túc Đề án Tinh giản biên chế của tỉnh; đồng thời đảm bảo việc sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu quả để có lộ trình tinh giản biên chế phù hợp

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 nêu rõ: Tính đến ngày 31/5/2018, tổng viên chức tỉnh Cà Mau hiện có 21.262 người (năm 2018, biên chế được giao 22.641 người).

Năm nay, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh được Bộ Nội vụ thống nhất thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 158 người. Trong đó có 118 người nghỉ hưu trước tuổi, 39 người thôi việc.

Hiện, toàn tỉnh có 864 đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng biên chế viên chức (trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao). Trong đó, 808 đơn vị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí; 56 đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính.

Cũng theo báo cáo này thì năng lực chuyên môn của cán bộ viên chức ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 7 tiến sĩ, 408 thạc sĩ, 13.886 đại học, còn lại 32,74% viên chức có trình độ chuyên khoa 1, 2 và cao đẳng, trung cấp.

Theo Báo Cà Mau

Chia sẻ bài viết