08/07/2008 - 07:58

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng

(TTXVN)- Ngày 7-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” đã họp bàn đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động trong 6 tháng đầu năm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các ban, ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tuyên truyền, cổ vũ toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung sức kiềm chế lạm phát... Để tiếp tục triển khai Cuộc vận động có hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành đánh giá sát thực tình hình thực hiện cuộc vận động 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tiếp theo. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần ra sức học tập, tiếp tục gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung 2 chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác gắn liền với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6 tháng đầu năm, Cuộc vận động đã tập trung vào thực hiện hai nội dung chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí , quan liêu” và Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác, phát động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về Cuộc vận động; đặc biệt đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến nổi lên trong quá trình thực hiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm, 24 đơn vị được chọn làm điểm đã rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc để việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả thiết thực.

Chia sẻ bài viết