05/12/2022 - 07:23

Gần 400 tỉ đồng thực hiện đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án phát triển đội ngũ nhà giáo (ÐNNG) và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục TP Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Ðề án). Tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 400 tỉ đồng.

Cô trò Trường THCS Ðoàn Thị Ðiểm trong một tiết học ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu chung của Ðề án là xây dựng ÐNNG và CBQL đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019; nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt nội dung CTGDPT năm 2018, đảm bảo lực lượng thực hiện đổi mới giáo dục.

Giáo dục tiểu học đến năm 2025 đạt 80% số giáo viên chưa đạt chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân; có 2% CBQL, giáo viên đạt trình độ thạc sĩ; 100% giáo viên được bồi dưỡng thực hiện CTGDPT 2018 và 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Phấn đấu đạt 100% giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ giảng dạy môn tích hợp. Ðặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên đào tạo 606 sinh viên sư phạm bổ sung cho đội ngũ (giai đoạn năm 2024 đến năm 2028).

Giáo dục THCS đến năm 2025 đạt 80% số giáo viên chưa đạt chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân; có 3% CBQL, giáo viên đạt trình độ thạc sĩ; 100% giáo viên được bồi dưỡng thực hiện CTGDPT 2018 và 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. 100% giáo viên môn Lịch sử, Ðịa lý được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ giảng dạy môn Lịch sử và Ðịa lý; 100% giáo viên Vật lý, Hóa học, Sinh học được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ giảng dạy môn Khoa học tự nhiên. Ðặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên đào tạo 361 sinh viên sư phạm (giai đoạn năm 2024 đến năm 2028).

Giáo dục THPT, đến năm 2025 đạt 30% CBQL, giáo viên đạt trình độ thạc sĩ, 100% giáo viên được bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT 2018 và 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Ðặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên đào tạo 165 sinh viên sư phạm bổ sung cho đội ngũ giáo viên (giai đoạn năm 2024 đến năm 2028).

Tin, ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết