29/05/2021 - 17:22

Ga tuổi thơ

Phan Duy

 

Cháy vé rồi em ạ
cũng như anh
xa mãi những tháng ngày hạ cũ
 
Thời gian trôi
mang hình hài cơn lũ
tuổi thơ mình vừa bị cuốn đi.
 
Em muốn về tuổi đợi mùa thi
gom cánh phượng
thầm thì trong giấy trắng
 
Nhưng ga tuổi thơ em ơi giờ đã vắng
bóng thời gian vùn vụt bỏ đi rồi
con tàu chỉ đón khách khác xưa thôi
 
Để anh với em và xa xôi nỗi nhớ
cùng tuổi thơ mình
thêm cũ một mùa hoa.
 

 

Chia sẻ bài viết