04/03/2023 - 11:18

EVNGENCO2 hợp tác GE hiện đại hóa công tác quản trị, chuyển đổi số

(CT) - Thực hiện nội dung của Biên bản ghi nhớ thảo luận giữa Công ty General Electric (GE) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) về các giải pháp số chuyên sâu và đánh giá hiệu quả ứng dụng tại EVNGENCO2, mới đây, đại diện 2 đơn vị thuộc GE là GE Digital và GE Hydro đã đến khảo sát, xác định giải pháp phù hợp tại các Nhà máy thủy điện Thác Mơ, thủy điện A Vương và nhiệt điện Hải Phòng thuộc EVNGENCO2.

Trong buổi làm việc tại trụ sở EVNGENCO2, GE đã giới thiệu về giải pháp quản lý hiệu suất tài sản - APM (Asset Performance Management) và giải pháp tối ưu hóa lò hơi - BoilerOpt; đánh giá về giá trị làm lợi của giải pháp mang lại đối với từng nhà máy. Trong đó, giải pháp quản lý hiệu suất tài sản - APM giúp giảm chi phí bảo trì theo kế hoạch và ngoài kế hoạch, tăng tính khả dụng và độ tin cậy, mở rộng tuổi thọ thiết bị thủy điện và tăng doanh thu đối với các Nhà máy Thủy điện. Giải pháp tối ưu hóa lò hơi - BoilerOpt giúp phạm vi hoạt động tổ máy trở nên linh hoạt hơn và luôn sẵn sàng khi thị trường yêu cầu, đồng thời giảm thiểu khí thải, sự cố ngừng hoạt động và chi phí bảo trì đối với các nhà máy nhiệt điện.

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 đánh giá cao những giải pháp mà GE đã giới thiệu, đặc biệt là giải pháp tối ưu hóa lò hơi, một trong những vấn đề lớn mà nhà máy nhiệt điện quan tâm. Ông Trần Phú Thái đề nghị, GE sẽ tiếp tục hỗ trợ EVNGENCO2 tìm ra những giải pháp giúp hiện đại hóa công tác quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ðồng thời, hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề, tập trung vào tối ưu hóa vận hành, quản lý hiệu suất thiết bị của các nhà máy điện; tổ chức các buổi tham quan trực tiếp tại các nhà máy điện đã ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số của GE.

H.L

Chia sẻ bài viết