30/12/2018 - 15:32

Duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT 

Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều đã nỗ lực tuyên truyền, phổ biến những quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trong hội viên và quần chúng phụ nữ. Trong năm 2018, Hội LHPN các cấp trong quận (13 cơ sở Hội) đăng ký thực hiện 7 mô hình “Dân vận khéo” và nâng chất 10 mô hình, trong đó có mô hình “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện bốn an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội); duy trì và nhân rộng mô hình “Phụ nữ uống có trách nhiệm thực hiện ATGT” tại các phường: An Hội, Xuân Khánh, Thới Bình, Hưng Lợi và An Khánh. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ phường An Khánh còn xây dựng mô hình “Nữ thanh niên tự tin, tự trọng trong đảm bảo ATGT”. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về ATGT, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, đồng thời tổ chức giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình CLB... cho hội viên phụ nữ các phường trong quận.    

Hội LHPN phường Cái Khế, quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành đúng quy định về TTATGT, TTĐT trên tuyến đường Trần Văn Khéo.

Theo bà Lê Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Cái Khế, năm qua, Hội LHPN phường tập trung chỉ đạo các chi, tổ hội phụ nữ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp lệ hằng tháng của chi hội cơ sở. Trong đó chủ yếu tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực TTATGT và TTĐT, nhất là mô hình "Bốn an". Đặc biệt, trong Hội thi chi hội cơ sở giỏi, Hội LHPN phường cũng lồng ghép vào các câu hỏi ứng xử với nội dung tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa... Năm 2019, Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, TTĐT, đặc biệt là triển khai mô hình “Phụ nữ uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”.

Bà Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: “Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, TTĐT của hội viên, phụ nữ và người dân địa phương, Hội LHPN quận chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền và tuyên truyền lồng ghép phối hợp để hội viên, phụ nữ nắm vững các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT và TTĐT. Đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình đảm bảo TTATGT, TTĐT, nhất là triển khai mô hình “Phụ nữ uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa phương...".

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO 

 

Chia sẻ bài viết