13/09/2020 - 12:52

Đường chiều 

Phan Duy

 

Đợi làm gì em hỡi chút bâng quơ

Khi câu thơ ươm đầy hương dấu cũ

Ai tắt nắng để lưng chiều ủ rũ

Hoa cỏ buồn gió đọng giọt không bay

 

Lối nhỏ về nếu vắng cọng heo may

Em nhớ bắt một chùm mưa khe khẽ

Nghe cơn đông ùa qua vai rơi nhẹ

Chợt giật mình lặng lẽ có mình em

 

Khéo gót chân kẻo chạm phải nỗi niềm

Đau rưng rức gọi thức miền dĩ vãng

Sót chút mây điểm hồng thay nắng rạng

Theo em về hong lại mảnh tình thơ

 

Chớ để mình đi lạc những giấc mơ

Bởi mùa sang miên man không chỉ hướng

Nếu cô đơn anh đừng cho em mượn

Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn.

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Đường chiều