12/07/2011 - 21:23

Đồng chí Trương Tấn Sang tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

(TTXVN)- Chiều 12-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam do đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, dẫn đầu nhân dịp sang thăm Việt Nam.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn bày tỏ đặc biệt vui mừng được sang thăm Việt Nam, chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa Hội Hữu nghị hai nước thời gian qua, thông báo định hướng phối hợp hoạt động để thiết thực kỷ niệm và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn bó Lào - Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam nói riêng luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; bày tỏ hài lòng trước những phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với phía Lào không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới. Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò và những nỗ lực liên tục và hiệu quả của Hội Hữu nghị hai nước trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước, làm cầu nối hữu nghị thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Lào và đề nghị hai Hội Hữu nghị tiếp tục đa dạng hóa, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đặc biệt trong việc tuyên truyền rộng rãi các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước; thiết thực kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

Chia sẻ bài viết