25/03/2014 - 21:34

Đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri

Sau hơn một năm thực hiện Đề án số 01/ĐA-HĐND-TT, ngày 2-11-2012, của Thường trực HĐND TP Cần Thơ nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 – 2015 (Đề án 01), hoạt động của HĐND phường An Cư đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cử tri đánh giá cao, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri.

Thực hiện Đề án 01, HĐND phường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), các hoạt động ban hành kế hoạch, nghị quyết, thực hiện công tác giám sát theo lĩnh vực… Từ đó, Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phường nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ. Bà Trần Ngọc Nga, Phó Chủ tịch HĐND phường An Cư, cho biết: "Trước đây, khi TXCT, các đại biểu tự ghi nhận ý kiến rồi phản ánh tại kỳ họp, không có tổng hợp ý kiến theo từng Tổ. Từ đó, trong kỳ họp có nhiều ý kiến phản ánh trùng lắp, ảnh hưởng đến thời gian của kỳ họp. Thực hiện Đề án 01, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND khu vực đứng ra chủ trì hội nghị TXCT, trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri; phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu vực tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo với Thường trực HĐND phường, để thường trực HĐND phường tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết".

Tổ đại biểu HĐND khu vực 3, phường An Cư thường xuyên đến cơ sở để ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm.

Bên cạnh việc TXCT theo thường lệ trước và sau mỗi kỳ họp, HĐND phường tổ chức TXCT thường xuyên tại nhà thông tin khu vực. Ông Nguyễn Hồng Lạc, Tổ trưởng Tổ đại biểu khu vực 3, phường An Cư, nói: "Để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Tổ đại biểu HĐND phường phân công 2 đại biểu HĐND trực TXCT tại nhà thông tin khu vực 1 tháng/lần. 3 tháng họp lệ tổ để từng thành viên báo cáo, thông tin những vấn đề xảy ra trên địa bàn và thống nhất hướng giải quyết". Việc làm này đã được cử tri đánh giá cao. Ông Trương Văn Minh, cử tri khu vực 3, nói: "Đa số ý kiến, nguyện vọng của cử tri phản ánh đều được các đại biểu HĐND kịp thời tiếp thu, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng. Tôi thấy các đại biểu HĐND ở đây đã hoàn thành vai trò đại biểu dân cử của mình". Được cử tri quan tâm, đánh giá cao, trách nhiệm của đại biểu HĐND. Ông Triệu Khai Thành, Trưởng khu vực 2, thành viên Tổ đại biểu khu vực 2, cho biết: "Trong TXCT, tôi quan tâm lắng nghe từng ý kiến dù nhỏ hay lớn và phản ảnh ý kiến của cử tri kịp thời, trung thực gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Khi đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bản thân tôi thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời".

Ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Cư, cho biết: "Từ khi thực hiện Đề án đến nay, các đại biểu HĐND phường phát huy tính dân chủ, trí tuệ, sáng tạo, góp phần nâng cao hoạt động HĐND phường. Trong đó, các đại biểu làm tốt khâu tổ chức TXCT, soạn thảo ban hành kế hoạch, nghị quyết đúng theo quy định, thực hiện công tác giám sát theo từng lĩnh vực. Các đại biểu HĐND thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người đại biểu dân cử". Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm: Thường trực HĐND phường tiếp tục tìm giải pháp giúp mỗi đại biểu trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành chức trách người đại biểu dân cử. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết