28/09/2008 - 09:47

Đổi mới các thiết chế văn hóa cơ sở để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân

Từ 24 đến 26-9-2008, Hội nghị Thiết chế văn hóa cơ sở khu vực Nam Bộ, do Cục Văn hóa Thông tin cơ sở tổ chức, đã diễn ra tại tỉnh Kiên Giang. Hội nghị nhằm đánh giá hai năm thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25-6-2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đánh giá số lượng và chất lượng thiết chế văn hóa cơ sở.

Những năm gần đây, hệ thống trung tâm văn hóa thông tin (VHTT) cấp tỉnh luôn làm nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng dẫn hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở. Hiện nay, cả nước có nhiều Trung tâm VHTT cấp tỉnh, thành phố hoạt động khá hiệu quả như: Trung tâm VHTT Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Trung tâm thông tin triển lãm TP Hồ Chí Minh... Đặc biệt đối với các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc như Ninh Thuận, Bình Thuận Bình Phước, Sóc Trăng, Trà Vinh... Trung tâm VHTT các cấp đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã đề nghị ngành văn hóa các tỉnh phía Nam phải sử dụng nguồn vốn sao cho đạt hiệu quả cao nhất, tham mưu cho lãnh đạo xác định rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, khu vực và cả nước. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: Các thiết chế văn hóa cơ sở phải đổi mới, để đáp ứng yêu cầu hưởng thụ của người dân. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đầu tư, đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ cơ sở...

BÙI CÔNG BA

Chia sẻ bài viết