03/09/2017 - 04:52

Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh tốt hơn

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động của cả nước là 104.511 DN. Vốn đăng ký của DN thành lập mới là 822.116 tỉ đồng, tăng 16,3% về số DN và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 24,5%. Tính chung 8 tháng, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh là 1.930.456 tỉ đồng (gốm vốn đăng ký của DN thành lập mới 822.116 tỉ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm 1.108.340 tỉ đồng với 24.658 lượt DN đăng ký bổ sung vốn).

Ngoài ra, số DN quay trở lại hoạt động là 19.154 DN, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng, hầu hết các vùng cả nước đều có số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể Đồng bằng sông Hồng 9.233 DN, tăng 35,3%; Trung du và miền núi phía Bắc 965 DN, tăng 21,2%; Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 1.774 DN, tăng 5,5%; Đông Nam bộ 13.007 DN, tăng 3,1% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2.801 DN, tăng 1,0%. Duy nhất khu vực Tây Nguyên có 765 DN, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2016, DN đăng ký giải thể trong 8 tháng đầu năm nay chỉ giảm ở khu vực Đông Nam bộ, các vùng còn lại đều có lượng DN giải thể tăng. Tổng số có 7.754 DN giải thể, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016…

Có thể thấy rằng, số lượng DN thành lập mới tăng về vốn và số lượng chứng tỏ thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước đã có nhiều khởi sắc. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt về tháo gỡ khó khăn cho DN. Các bộ, ngành và địa phương nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cùng với chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt đã hỗ trợ rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN… Những tín hiệu tích cực này có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2017. Các DN cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành cùng các địa phương. Song, nhiều DN cũng phản ánh tình trạng giấy phép con vẫn còn nhiều; chu kỳ sản xuất ra sản phẩm đã vất cả nhưng thủ tục đưa sản phẩm vào thị trường còn nhiêu khê. Vấn đề thuế, phí đối với DN còn nhiều bất cập. Các quy định còn chồng chéo gây nhiều phiền hà cho DN.

Tại ĐBSCL- khu vực được đánh giá khá năng động phát triển trong thời gian gần đây, nhưng sự phát triển của vùng còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trong 8 tháng, số DN thành lập mới cả vùng 6.084 DN, vốn đăng ký 44.105 tỉ đồng, tăng 17,9% về số DN nhưng giảm 13,6% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Số DN quay trở lại hoạt động chỉ 1.532 DN, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2016. Số DN giải thể tăng so với cùng là 6,5%, với 1.180 DN hoàn tất thủ tục giải thể… Thời gian qua, các tỉnh, thành trong vùng đã nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển các ý tưởng khởi nghiệp và sáng tạo; đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia, các ý tưởng khởi nghiệp của vùng vẫn chưa có nhiều ý tưởng đặc sắc, chủ yếu cải tiến trên nền sản xuất đã có, hoặc ý tưởng mới nhưng nhân lực không đáp ứng điều kiện đổi mới…

Trong các tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ khó cho DN… Đây là nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết