11/11/2008 - 08:32

Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thăm và làm việc tại Đắc Lắc

Ngày 10-11, Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do ông Howard R. Handler, Giám đốc Văn phòng phát triển chung, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Lắc.

Mục đích của chuyến thăm và làm việc tại Đắc Lắc của Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là đánh giá chương trình hỗ trợ hiện có (dự án phát triển cao su ở hai huyện Ea Kar, Lắc) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ; đồng thời, tìm hiểu cơ hội tăng cường hỗ trợ trong các lĩnh vực giảm nghèo, tạo việc làm, dịch vụ y tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã được ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc tiếp thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đánh giá cao dự án phát triển ca cao ở hai huyện Ea Kar và Lắc, góp phần tạo điều kiện cho tỉnh tăng nhanh diện tích ca cao, đồng thời giúp nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, mong muốn Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nghiên cứu, tiếp tục có dự án đầu tư vào các lĩnh vực lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người tàn tật, neo đơn.

QUANG HUY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết