18/05/2022 - 15:23

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Đô thị hóa là tất yếu khách quan, một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững 

(CTO) - Sáng 18-5, các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022, của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (NQ06).

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tham luận.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh báo cáo những nội dung chủ yếu của NQ06. Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá bền vững. Phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự hội nghị.

Nghị quyết 06 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9-2,3%. Đến năm 2025, toàn quốc có khoảng 950-1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000-1.200 đô thị. Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16% vào năm 2025, 16-26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8m2 vào năm 2025, khoảng 8-10m2 vào năm 2030. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32m2. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030…

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương tham luận về giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả NQ06 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tham luận với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp và các đề xuất, kiến nghị phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII”. Cần Thơ đề xuất, kiến nghị Trung ương ưu tiên cho thành phố tiếp cận các dự án hợp tác quốc tế toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị; hợp tác với các đô thị, các tổ chức quốc tế, tham gia hệ thống mạng lưới các đô thị xanh và thông minh ở khu vực và quốc tế... 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc nội dung NQ06; đô thị hóa là tất yếu khách quan, một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, nên cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng. Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá, vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh và hiệu quả. Thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị, gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất, khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội để phát triển đô thị. Ban cán sự Đảng Chính phủ sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo sát các nội dung Nghị quyết và phù hợp với từng địa phương, từng vùng. 

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết