23/08/2018 - 16:49

Dịch vụ OneDrive bắt đầu tự động sao lưu thư mục quan trọng 

Microsoft đang tung ra một tính năng mới cho dịch vụ OneDrive trên Windows 10, nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị mất các tập tin quan trọng. Một khi được kích hoạt, tính năng mới Folder Protection sẽ tự động sao lưu dự phòng các thư mục quan trọng của bạn. Để mở nó, bạn chỉ việc truy cập mục OneDrive Settings, nhấp vào Auto Save/ Update Folders, rồi chọn các thư mục mà bạn muốn đồng bộ với OneDrive, rồi nhấp vào Start Protection.

Tính năng bảo vệ thư mục mới của OneDrive trước đây chỉ dành cho người dùng doanh nghiệp, nhưng nó hiện đang “mở cửa” cho mọi người dùng OneDrive. 

KHÔI MINH (Theo MUO)

Chia sẻ bài viết