21/03/2021 - 06:39

Đêm Xà No

NGỌC HƯƠNG

 

Đêm Xà No(*) lặng nghe nước chảy

Trăng rải đầy Nước Trong(*)

Xôn xao dừa nước vỗ về

Nước Đục(*) lời thương thầm thĩ

 

Con sóng nhỏ rung cây sào tre

Ghe tam bản bồng bềnh

Vẳng xa

Tiếng ru con ơi hời “Ngõ sau ra đứng...”

 

Ta rưng rưng đi tìm

một chút Hậu Giang...

Ơi Xà No, Bảy Ngàn(*) thương mà

Mười Bốn Ngàn(*) nhớ

Một Ngàn(*) còn đợi

Ngã về gạo chợ nước sông

 

Rớt tiếng đờn kìm trong đêm

Xề xang líu cống...

Ta hình dung bước người khẩn hoang

Vai vác cây đờn, tay cầm cán vá

“Tới đây thì ở lại đây...”

 

Đêm Xà No ta tình tự với ta

Ta chạm mặt người xưa đi mở cõi

Ta nhặt tiếng đờn, ta nhâm nhi xị đế

Khề khà mấy độ phong sương

 

Xà No trăng vắt ngang trời

Trăng rơi đáy nước, ai người vớt trăng?

 

-----------

(*): Những địa danh ở Hậu Giang

Chia sẻ bài viết