25/02/2011 - 20:35

Để xem video trực tuyến trơn tru hơn

Nơi chỉnh 240p đối với Adobe Flash Player 10.

Adobe Flash Player là một chương trình máy tính cho phép bạn xem video trực tuyến từ trình duyệt web. Video trực tuyến là các video không cần phải tải về máy tính, nhưng nó được phát trực tiếp từ Internet. Khi xem trực tuyến, máy tính sử dụng bộ đệm (Buffer) để lưu tạm thời dữ liệu của video trong khi chờ bộ xử lý điều phối phát trên Adobe Flash Player. Nếu thông tin video truyền về bộ đệm chậm hơn tốc độ phát trên Adobe Flash Player thì hiện tượng dừng lại vài giây rồi phát tiếp xảy ra. Cách sau đây giúp bạn khắc phục hiện tượng đó.

* Đối với Adobe Flash Player 9:

Click chuột phải lên video đang xem (chỗ hình ảnh của phim), vào Properties, chọn “Low Quality” trong menu ngữ cảnh “Quality”. Điều này sẽ yêu cầu phát video có chất lượng thấp hơn, giảm lượng thông tin cần thiết trong bộ đệm nhưng video vẫn phát bình thường.

Tiếp theo, bạn bỏ dấu kiểm trong hộp “Enable Hardware Acceleration”. Điều này sẽ yêu cầu hệ thống lấy thông tin video đang tắt và đặt nó lên kết nối Internet nhằm giải phóng bộ đệm. Cuối cùng, click Ok để thay đổi việc thiết lập.

* Đối với Adobe Flash Player 10:

Adobe Flash Player 10 phát video mặc định ở chế độ 360p (540x360 điểm ảnh), thông tin phát trung bình 533 Kb/giây. Để xem video trơn tru, không bị dừng sau vài giây, bạn chọn chế độ thấp hơn 240p (400x226 điểm ảnh), thông tin phát trung bình 258 Kb/giây. Về nguyên tắc, xem ở chế độ 240p chất lượng phim sẽ kém hơn, do giảm điểm ảnh, nhưng số khung hình video hiển thị trong 1 giây không thay đổi (khoảng 30 khung/giây), nên mắt bạn sẽ khó nhận ra sự thay đổi. Bạn chỉnh sửa chế độ này ngay ở cạnh bên dưới của video.

Hoàng Đạt

Chia sẻ bài viết