14/08/2022 - 21:29

Đề nghị xử lý triệt để tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả

Cử tri đề nghị tăng cường các biện pháp kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng trên thị trường, nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hằng năm, UBND thành phố đều chỉ đạo ngành Nông nghiệp và ngành Công Thương thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định nhà nước của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa tình trạng thiệt hại năng suất cây trồng do việc sử dụng vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại hàng hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thường xuyên có kế hoạch, phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Song song đó là thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; khuyến cáo nông dân khi mua sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lựa chọn cơ sở buôn bán có uy tín, có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán...

Chia sẻ bài viết