17/12/2019 - 18:26

Đề nghị xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tập trung xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố; tích hợp quy hoạch các ngành, lĩnh vực vào quy hoạch chung theo Luật Quy hoạch năm 2017. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã lập dự toán chi phí lập quy chế quản lý và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 27-8-2018; kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy chế đã được duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-SKHĐT ngày 3-6-2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 13-6-2019, Luật Kiến trúc được thông qua và sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2020 nên các cơ sở pháp lý về lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố sẽ hết hiệu lực. Qua đó, Sở Xây dựng kiến nghị tạm dừng công tác lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố. 

Về kế hoạch sắp tới:  Sau khi có các văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật Kiến trúc 2019, Sở Xây dựng sẽ tham mưu tổ chức lập và ban hành quy chế quản lý kiến trúc (thay thế quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị) theo đúng quy định, trong năm 2020. 

Trong khi quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị thành phố chưa được phê duyệt, công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức thực hiện theo các đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng có liên quan.

Chia sẻ bài viết