12/01/2019 - 10:25

Đề nghị xây dựng cầu Vàm Xáng

Cử tri tiếp tục đề nghị thành phố đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C có tổng mức đầu tư dự án khoảng 350 tỉ đồng, với chiều dài tuyến khoảng 3km, gồm 2 cầu bắc qua các kênh Hòa Hảo, kênh Xà No Cạn và 1 cầu lớn Vàm Xáng (dài khoảng 200m) bắc qua sông Cần Thơ kết nối xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền với đường tỉnh 923 tại Km7+800. Do ngân sách  thành phố còn khó khăn, chưa thể cân đối nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công để đầu tư dự án trong giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố đã đưa dự án trên vào danh mục các dự án mời gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ được tổ chức vào tháng 8 năm 2018.

 Hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư có năng lực, như: Tập đoàn T&T, Cienco 589,… liên hệ đề xuất đầu tư nhiều dự án theo hình thức BT. Tuy nhiên, Trung ương có văn bản yêu cầu tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư đến khi có Nghị định Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Do đó, thành phố chưa có cơ sở để làm việc với nhà đầu tư. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, UBND thành phố sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định.

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cầu Vàm Xáng