31/12/2021 - 21:55

Đề nghị trồng thêm cây xanh để tạo bóng mát

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh hiện nay các tuyến đường nội ô thành phố còn ít cây xanh. Cử tri đề nghị trồng thêm cây xanh để tạo bóng mát và cảnh quan môi trường khu vực trung tâm thành phố. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Hiện nay, số lượng cây xanh trên địa bàn quận đang quản lý, thực hiện duy tu và chăm sóc trên 10.300 cây các loại, gồm: sao, dầu, bằng lăng, viết, hoàng hậu, sứ ngọc lan, xà cừ… Số lượng cây xanh này được trồng dọc theo hai bên của 60 tuyến đường và 15 công viên trên địa bàn quận.

Nhìn chung, số lượng cây xanh trên cơ bản đã phủ xanh, tạo bóng mát và tăng mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sống cho người dân ở khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa trên địa bàn quận rất nhanh, nhu cầu cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan môi trường ngày càng nhiều hơn. UBND quận Ninh Kiều ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND quận quyết định, triển khai trồng mới thêm nhiều cây xanh hơn nữa trên các tuyến đường, các công viên công cộng trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết