12/01/2019 - 17:16

Đề nghị tiếp tục thi công đường

 Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường WB5 đến xã Thạnh Lộc và nâng cấp tải trọng tuyến đường WB5. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2030,  đường tỉnh 921B được quy hoạch có tổng chiều dài toàn tuyến là 28,6km (trong đó có đoạn tuyến từ Thới Thuận - Thạnh Lộc). Điểm đầu giao với quốc lộ 91, điểm cuối giáp ranh Kiên Giang, được nâng cấp từ đường kênh Thắng Lợi và đường Đê bao. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường nhựa rộng 11m. Dự kiến thời gian xây dựng trong giai đoạn năm 2021-2030.

Riêng đối với đường Thới Thuận - Thạnh Lộc, thuộc hợp phần C dự án phát triển cơ sở hạ tầng ĐBSCL (dự án WB5), đã hoàn thành đoạn từ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (quốc lộ 91) đến xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, với chiều dài 6,8km. Đoạn còn lại, từ xã Vĩnh Bình đến xã Thạnh Lộc dài khoảng 6km vẫn chưa được đầu tư do Hiệp định tín dụng ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế giới đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2015. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất bổ sung đoạn tuyến nêu trên vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 hoặc Kế hoạch đầu tư công sau năm 2020.

Về việc nâng cấp tải trọng tuyến đường WB5 hiện hữu, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh rà soát phương án quy định tải trọng khai thác phù hợp tạo điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
thi công đường