21/11/2019 - 18:11

Đề nghị thực hiện chính sách tái định cư, chuyển đổi nghề, việc làm

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị quan tâm thực hiện các chính sách về tái định cư, chuyển đổi nghề, việc làm,… cho người dân khi thực hiện các dự án khu dân cư để giúp người dân ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc điều chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trên cơ sở ý kiến đóng góp của UBND quận, huyện, sở, ngành có liên quan, lấy ý kiến đối tượng bị tác động của dự thảo quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thay thế Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố. 

Trong nội dung dự thảo quyết định có một số nội dung được điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi hồ sơ cho Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định theo quy định về trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chia sẻ bài viết