22/02/2020 - 17:47

Đề nghị thu hồi đất phải song song với bố trí tái định cư

Cử tri thành phố đề nghị khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng cần phải thu hồi đất song song với việc bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; trong đó, có dự án khu đô thị An Bình 1 và An Bình 2. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, khi thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất thì phải thực hiện đồng thời chính sách tái định cư khi thực hiện thu hồi đất. Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố triển khai đồng thời rất nhiều dự án, do đó, trong cùng lúc chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu về bố trí tái định cư. Để khắc phục tình trạng thiếu nền tái định cư khi triển khai thực hiện các dự án, UBND thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các khu tái định cư bằng nguồn ngân sách Nhà nước để giải quyết tái định cư kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

 Đối với các dự án khu đô thị An Bình 1 và An Bình 2: Trong quá trình thực hiện, UBND quận Ninh Kiều đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với đầy đủ các thành phần theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các số liệu kiểm kê, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được niêm yết công khai theo quy định để người dân có ý kiến, nhằm đảm bảo các quyền lợi khi bị thu hồi đất trong vùng thực hiện dự án. UBND thành phố tiếp tục yêu cầu UBND quận Ninh Kiều chủ động và thường xuyên kiểm tra để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và giải đáp thắc mắc cho người dân, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chia sẻ bài viết