25/02/2021 - 20:23

Đề nghị thông tin về dự án xây dựng bờ kè

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin về dự án xây dựng bờ kè Cái Sơn - Mương Khai và xem xét điều chỉnh tăng giá bồi thường dự án này tại khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Công trình xây dựng bờ kè Cái Sơn - Mương Khai thuộc dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, dài 3,9km, với vốn đầu tư khoảng 383 tỉ đồng. Dự án gồm 2 gói thầu: gói thầu 1, từ chân cầu Cái Sơn 1 đến chân cầu Cái Sơn 2; gói thầu 2, từ rạch Hàng Bàng đến chợ Phó Thọ. Đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục của gói thầu 1, dự kiến đến tháng 5 năm 2022 sẽ hoàn thành. Đối với gói thầu 2, Ban Quản lý dự án ODA thành phố đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công để tổ chức triển khai thi công công trình. Thời gian thực hiện 24 tháng kể từ lựa chọn được nhà thầu thi công.

UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA thành phố phối hợp với địa phương kiểm tra và rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan. Các vấn đề cử tri kiến nghị đã được Ban Quản lý ODA và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy trả lời thông tin đến người dân bị ảnh hưởng tại các cuộc họp triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án tại địa phương.

UBND thành phố tiếp tục yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Ban quản lý dự án ODA và UBND quận Bình Thủy tiếp tục xem xét các kiến nghị chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, kịp thời giải quyết theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Chia sẻ bài viết