20/04/2022 - 07:46

Đề nghị tăng số lượng người làm việc tại trạm y tế

Cử tri đề nghị tăng số lượng người làm việc tại các trạm y tế, vì số lượng người làm việc như hiện tại chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Ngành Y tế đã triển khai Quyết định số 1816/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” từ năm 2018. Đến nay, việc thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT đã mang lại nhiều thành công nhất định. Tất cả trạm y tế đã có ít nhất 1 bác sĩ, 1 dược sĩ, 1 y học cổ truyền nhằm đảm bảo chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

Trong thời gian dịch bệnh, khối lượng công việc nhân viên y tế phải thực hiện có gia tăng. Tuy nhiên, đây là tình hình chung và tạm thời mà nhân viên y tế phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngành Y tế đang xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn lực cho các trạm y tế nhằm đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Chia sẻ bài viết