16/06/2024 - 13:14

Đề nghị tăng cường quản lý việc khai thác cát, tránh khai thác quá trữ lượng

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát tại mỏ đã được cấp phép trên địa bàn, tránh việc khai thác quá trữ lượng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 12-3-2024, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-STNMT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tài nguyên khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xây dựng Minh Khang. Công ty này hiện đang hoạt động khai thác khoáng sản (cát) được UBND thành phố cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên sông Hậu, đoạn thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Qua kết quả thanh tra, ngày 10-4-2024, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xây dựng Minh Khang, do đã có hành vi vi phạm khai thác khoáng sản không có giám đốc điều hành mỏ, với số tiền 80.000.000 đồng.

Chia sẻ bài viết