16/12/2018 - 17:26

Đề nghị tăng cường quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Cử tri thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với hàng hóa là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, nhất là các mặt hàng phân bón nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng không rõ nguồn gốc nhập lậu vào địa bàn thành phố. Tính đến tháng 10 năm 2018, các ngành chức năng đã tiến hành  kiểm tra 258 vụ; qua đó đã phát hiện 111 vụ vi phạm, đã xử lý 110 vụ, khởi tố 1 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 1,029 tỉ đồng.                                            

Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị các ngành, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết