20/10/2021 - 07:45

Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường

Cử tri đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cộng đồng được ngành TN&MT quan tâm thực hiện; xây dựng được mạng lưới tuyên truyền rộng rãi thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực quan, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông… Sở TN&MT cũng phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng xử lý các phản ánh do cử tri kiến nghị về vấn đề ô nhiễm môi trường...

Sở TN&MT đã tăng cường các biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt phòng ngừa dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, UBND quận, huyện, Cảnh sát môi trường để kịp thời thông tin về việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, y tế, các khu công nghiệp; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật môi trường ở các cơ sở lưu trú, du lịch...

Chia sẻ bài viết