05/12/2018 - 19:24

Đề nghị tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội

Cử tri thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý và xử lý đối với việc đăng tải các thông tin trên các trang mạng xã hội. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động trên mạng xã hội được các cơ quan chức năng của thành phố quan tâm, triển khai thường xuyên, quyết liệt. Qua đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động của một số chủ tài khoản mạng xã hội Facebook và một số Trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn thành phố. Đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với 4 chủ tài khoản trên mạng xã hội Facebook có địa chỉ trên địa bàn thành phố có hành vi nói xấu, xuyên tạc Đảng, chính quyền, tuyên truyền chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động, lôi kéo hoạt động biểu tình,…

Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các quy định của pháp luật, cũng như những tiện ích, tác hại và vai trò của mạng xã hội đối với sự phát triển mọi mặt của xã hội và với mỗi cá nhân tham gia. Qua đó, để người dùng, nhất là học sinh, sinh viên biết cách phòng chống, ngăn ngừa những tệ nạn, những biểu hiện lệch lạc, từng bước hình thành và phát triển nhân cách, lối sống tốt đẹp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các hoạt động, thông tin trên mạng, kịp thời nhắc nhở, định hướng dư luận và xử lý các trường hợp đưa thông tin chưa đúng sự thật, thông tin xuyên tạc,…

Chia sẻ bài viết